Sport jest
dobry
dla wszystkich

Chitosan ? pochodna chityny w walce z tłuszczem

Chitosan ? pochodna chityny w walce z tłuszczemChitosan jest składnikiem suplementów diety mających na celu redukcję tkanki tłuszczowej, a jego rola polega na ograniczeniu wchłaniania kwasów tłuszczowych z pokarmu. Chitosan jest polisacharydem składającym się z cząstek chityny, związku będącego głównym składnikiem pancerzy skorupiaków (np. krabów i raków). Dzięki właściwościom adsorpcyjnym (wynikającym z faktu, że chitosan jest pochodną chityny), związek ten znalazł zastosowanie jak środek wspomagający odchudzanie. Chitosan zapobiega rozpadowi cząsteczek tłuszczu dzięki zdolności wchłaniania cząsteczek tłuszczu i wiązania się z nimi w ten sposób, aby uniemożliwić ich rozbicie. To z kolei sprawia, że mają one zbyt duże rozmiary, aby mogły zostać wchłonięte w jelicie cienkim. W wyniku tego, tłuszcz pochodzący z pożywienia przechodzi przez cały układ trawienny i jako niestrawiony zostaje wydalony z organizmu. Aby działanie chitosanu przyniosło pożądane efekty, musi być on spożywany bezpośrednio przed posiłkiem, aby uniemożliwić wchłanianie zawartych w pokarmie cząsteczek tłuszczu.